TAXBugnoms PodCast

พอสแคสท์ความรู้เรื่องภาษีในชีวิตประจำวัน ปัญหาต่างๆเรื่องภาษี สำหรับคนที่สนใจและคนที่ทำธุรกิจ

Episodes Date

ภาษีเงินได้ คืออะไร คำนวรแบบไหน เจ้าของธุรกิจอย่างเราต้องรู้อะไรบ้าง ? มาสรุปความรู้เบื้องต้นกันครับ ฝากติดตาม Flowaccount AudioBlog ความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ ผ่าน TAXBugnom...
July 14, 2020
นักบัญชีที่ดี ควรจะเลือกแบบไหน ดูปัจจัยอะไรบ้าง? ลองฟังแนวทางเลือกจากพรี่หนอมได้ในตอนนี้ครับผม ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms
July 9, 2020
ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ มีหน้าที่อะไร? ใช้แบบไหน และจะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง ตอนนี้เรามาสรุปความรู้เรื่องนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟังกันครับ ฝากติดตาม Flowaccount AudioBlog คว...
July 7, 2020
พรี่หนอมชวนคิด เล่าให้ฟังถึงคำถามของชีวิตที่ต้องรู้ "อายุขนาดนี้ ต้องมีรายได้และเงินเก็บเท่าไร?" ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms
July 1, 2020
แนวคิดของ หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน คือ หักภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนพนักงาน แต่เจ้าของธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจว่า จ่ายเงินให้ใคร เป็นค่าอะไร และจ่ายเมื่อไหร่ ติดตามรายละเอียดได้ที่ Audioblog ตอนนี...
June 30, 2020
พรี่หนอมชวนคิด เล่าให้ฟังถึงชีวิตในช่วงนี้ การจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และชีวิตหลังจากนี้ครับ ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms
June 25, 2020
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็น ใบกำกับภาษีประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปปกติ โดยมีไว้สำหรับกิจการที่มีลักษณะขายปลีกหรือให้บริการ โดยเป็นการขายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ต้องการนำไปใช้เองโด...
June 23, 2020
แชร์แนวคิดในการวางแผนและ#ลดหย่อนภาษี ที่มองมากกว่าจำนวนเงินภาษีที่ประหยัดได้ แต่เราควรมองทั้ง #กระแสเงินสด #เงินสำรอง #เป้าหมายการเงิน และ เครื่องมือที่ถูกต้องในการจัดการ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครับ ...
June 18, 2020
ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการออกเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระ และใช้เป็นเอกสารสำหรับการชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเหตุการณ์ ตอนนี้เราจะมาคุยกั...
June 16, 2020
สำหรับคนที่สงสัยว่าควรซื้อ SSF หรือ SSFX ไหม ? ทำไมถึงควรซื้อ และเราจะซื้อเพราะอะไร ลองฟังเงื่อนไขของกองทุน พร้อมข้อควรระวัง 3 ข้อที่พรี่หนอมอยากจะแนะนำให้ฟังกันครับ ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟน...
June 11, 2020

Load more