Ep.51 : ไม่ว่าอุตสาหกรรมหนังสือจะไปทางไหน แต่นักเขียนยังคงต้องเสียภาษีต่อไป

เรื่องเล่าชีวิตนักเขียนกับการเสียภาษีของพรี่หนอมเองครับ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App