FlowAccountAudioBlog : ใบกำกับภาษี คืออะไร? ใช้ทำอะไร?

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารสำคัญ ที่ถ้าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม VAT (อาจเรียกอีกอย่างว่าผู้ที่อยู่ในระบบ VAT) จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า และภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า 

ฝากติดตาม Flowaccount AudioBlog ความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ ผ่าน TAXBugnoms Podcast และ Youtube FlowAccount ด้วยนะครับ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more