ยุคภาษีอาน Ep.8 : มีรายได้แต่เสียค่านายหน้า ยอดไหนต้องเอามาเสียภาษี?

รายได้ที่ต้องยื่นภาษี ก่อนหรือหลังหักค่านายหน้ากันนะ? 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App