[SS3] Ep.1 : กับดักของการเลื่อนยื่นภาษี

หลายคนเข้าใจว่าการเลื่อนยื่นภาษีเป็นเรื่องดี แต่จริงๆมันมีกับดักบางอย่างซ่อนรู้ และมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มได้ ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้ และไม่มีการจัดการวางแผนการเงินที่ดีพอครับ 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App