[SS3] Ep.5 : ลด 90% ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนิยามของการใช้ประโยชน์ล่าสุด

พรี่หนอมสรุปประเด็นเรื่องการลด 90% ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่วมกับอธิบายความหมายการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเชิงเกษตรกรรม และ ที่อยู่อาศัย ว่าแบบไหนถึงตีความอย่างนั้นบ้าง

ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more