[SS3] Ep.8 : รายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และชีวิตต่อจากนี้

พรี่หนอมชวนคิด เล่าให้ฟังถึงชีวิตในช่วงนี้ การจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และชีวิตหลังจากนี้ครับ

ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App