[SS3] Ep.9 : อายุเท่านี้ ต้องมีรายได้และเงินเก็บเท่าไร ?

พรี่หนอมชวนคิด เล่าให้ฟังถึงคำถามของชีวิตที่ต้องรู้ "อายุขนาดนี้ ต้องมีรายได้และเงินเก็บเท่าไร?"

ฝากติดตามอ่านบทความ ภาษี ได้ที่แฟนเพจ TAXBugnoms

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App