ZeroToProfit Ep.02 : ต้องมีเงินกี่บาท ถึงจะตั้งบริษัทได้ ?

อยากเปิดบริษัท ต้องมีเงินเท่าไรกันนะ ?

 

ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับ

 

ตอนที่สองนี้ ว่าด้วยเรื่องของเงินที่ต้องในการจดบริษัท เวลาจดบริษัท มันต้องใช้เงินหรือเปล่าหรือใช้แค่ใจก็พอแล้ว และถ้าต้องใช้เงินจริง ๆ มันจำเป็นต้องใช้เท่าไรกันนะ ถึงจะพอตั้งบริษัทได้ พรี่หนอมและน้องนุชมาชวนกันทำความรู้กับ ทุน และ เงินสด ไปจนถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และหุ้นส่วนที่ต้องมี เพื่อที่ใช้ในการจดบริษัทกันครับ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App