ZeroToProfit Ep.10 : เจ๊ง หรือ เจ๊า ธุรกิจเราไปต่อดีมั้ย ?

เจ๊ง หรือ เจ๊า ธุรกิจเราไปต่อดีมั้ย ?

ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับ

 

การทำธุรกิจ “เจ๊ง” หรือ “เจ๊า” แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากบัญชี ทำบัญชีด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องก่อนเป็นลำดับแรก (อย่าเพิ่งไปคิดว่ากำไรเยอะแล้วจะเสียภาษีไหม) จากนั้นเราจะมีงบการเงินที่สะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริง ถ้าเรามีกำไรพอ เงินสดพอ ความมั่งคั่งพอ การเสียภาษีเพราะมีกำไรคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราต้องกังวลนั่นเองครับ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App