ZeroToProfit [SS2] Ep.01 : ขายแล้วเก็บเงินยังไง ให้ได้เงินไวกว่าเก่า ลูกหนี้เราไม่หนี

ขายแล้วเก็บเงินยังไงดี ให้ได้เงินไวกว่าเก่า
แถมลูกหนี้เรายังไมหนีแน่นอนนนนน
 
ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับผม
 
ประเดิม SS2 ตอนแรกด้วยเรื่องของการเก็บเงินลูกหนี้ของเรา ด้วยการวางแผน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่ รู้ว่าขายใคร ขายได้เท่าไร วางบิลและกำหนดวันรับชำระอย่างไร สุดท้ายอย่าปล่อยผ่านติดตามทวงถามหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระแสเงินสดของธุรกิจเราหมุนเวียนอย่างคล่องตัวนั่นเอง
 

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App