ZeroToProfit [SS2] Ep.02 : จ่ายเงินอย่างไร? ให้ธุรกิจรวยขึ้นนนนนน

จ่ายเงินอย่างไรให้ธุรกิจรวยขึ้น
ยิ่งจ่าย ยิ่งรวย ฟังตอนนี้แล้วช่วยได้แน่นอน
 
ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับผม

ทำธุรกิจแล้ว จ่ายเงินยังไงถึงจะรวยขึ้น คำตอบ คือ จ่ายเงินออกไปแล้วมีประโยชน์ รู้ให้หมดว่ารายจ่ายในธุรกิจเรามีอะไรบ้างและต้องจ่ายเงินเมื่อไร สุดท้ายคือ การวางแผน ทำ Budget จ่ายเงินไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ จะได้เตรียมเงินไว้ถูก เพราะธุรกิจที่รวยอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ขายดีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นธุรกิจที่บริหารการจ่ายเงินได้อย่างชาญฉลาดด้วยนั่นเองงงงงงง

 
 
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App