ZeroToProfit [SS2] Ep.04 : วุ้นแปลภาษาบัญชี อยากคุยกับนักบัญชีแบบไม่งง ต้องลองฟัง

คุยกับนักบัญชียังไงให้รู้เรื่อง ?
ขอเสนอวุ้นแปลภาษาบัญชี ศัพท์ที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง ?

ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับผม

เหตุผลที่ต้องรู้จักศัพท์พวกนี้ เพราะบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจ ถ้าเรารู้ศัพท์บัญชี อาจไม่ได้มีประโยชน์แค่การคุยกับนักบัญชีรู้เรื่อง แต่ยังทำให้เราเข้าใจธุรกิจของตัวเองได้ทะลุปรุโปร่งมากขึ้นอีกด้วยครับ

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App