ZeroToProfit [SS2] Ep.08 : เวลาขอสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารดูข้อมูลอะไรบ้าง?

เวลาขอสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารดูข้อมูลอะไรบ้าง? พอสแคสท์ตอนนี้สรุป 3 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงิน เพื่อขอสินเชื่อธุรกิจให้ผ่านฉลุยมาฝากกัน 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับผม

 

สำหรับคนที่กำลังคิดจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาขยายธุรกิจ มันก็เหมือนกับการพิสูจน์ตัวเองรูปแบบนึง ถ้าเราทำตัวดี ผลงานดี จะมีโอกาสกู้เงินได้สูงกว่า แล้วงบการเงินเองก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนผลการทำธุรกิจที่ผ่านมาของเรา บอกให้ธนาคารรู้ว่าที่ผ่านมาเราทำตัวได้ดีขนาดไหน

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App