ZeroToProfit [SS2] Ep.10 : จ่ายเงินปันผลแบบไหนยังไงดี ? เมื่อไรควรจ่าย

จ่ายเงินปันผลเมื่อไรดี เมื่อไรควรจ่ายเงินปันผลให้ธุรกิจ สิ่งที่ต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจมีอะไรบ้าง สำรองตามกฎหมายคืออะไร จ่ายทั้งหมดได้ไหม ฟังคำตอบได้ที่พอสแคสท์ตอนนี้

ขอต้อนรับเข้าสู่ ZERO TO PROFIT Podcast พอสแคสท์ว่าด้วยเรื่องบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเราสองคน พรี่หนอม TAXBugnoms และน้องนุช Zero to profit จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดี ๆ ของบัญชีและภาษี ในมุมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันได้ครับผม

ข้อคิดก่อนจ่ายปันผล อย่าลืมว่า ก่อนจ่ายต้องมีกำไรสะสมจากการทำธุรกิจให้ได้ก่อน ไม่เช่นนั้นขั้นตอนที่เล่ามาทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลย ถ้าเรายังมีขาดทุนจากการทำธุรกิจอยู่นั่นเอง

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App